Váš komplexný partner v oblasti zberu, triedenia a zhodnotenia použiteľného oblečenia, obuvi a textilu na Slovensku

Váš komplexný partner v oblasti zberu, triedenia a zhodnotenia použiteľného oblečenia, obuvi a textilu na Slovensku

Váš komplexný partner v oblasti zberu, triedenia a zhodnotenia použiteľného oblečenia, obuvi a textilu na Slovensku

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

Pre mestá a obce

Pre verejnosť

Pre firmy

💡 VEDELI STE?

Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roka 2025. Cieľom Ekocharity je vytvoriť celoštátny vysoko efektívny zber textilu, ktorý by bol vhodným modelom pre samosprávy práve po roku 2025.

Kontajnery na textil

Exteriérová nádoby na zber textilu, ktoré sú k dispozícii obyvateľom 24/7.

Interiérové zberné nádoby

Pre komfortný zber použiteľného textilu v interiéroch budov v správe samosprávy.

Od roku 2025

Zber odpadového textilu

Zber odpadového textilu, ktorý je nepoužiteľný pre akékoľvek opätovné použitie.

Sezónny zber textilu

Sezónny zber sa uskutočnuje zvyčajne dvakrát ročne v spolupráci na miestach a v termínoch určených samosprávou.

🌷

Jarný zber

🌞

Letný zber

🍂

Jesenný zber

Zimný zber

MODERNÝ ODPADOVÝ MANAŽMENT

Sledovanie naplnenosti kontajnerov na diaľku

“Just-in-time” zber odpadu

Doručenie a montáž kontajnerov

Spracovanie odpadu na ďalšie použitie

Zasielanie výkazov o vyzbieraných množstvách

💡

Po každom type zberu vystavujeme samospráve potvrdenia o vytriedených množstvách, čím výrazne pomáhame obci/mestu zvyšovať podiel vyseparovaného odpadu. V prípade, že máte záujem o jednu z foriem spolupráce, neváhajte nás kontaktovať na klienti@ekocharita.sk.

Najefektívnejšie mestá pracujú s nami

Pretože na to majú dobrý dôvod.

Pre mestá a obce

Pre verejnosť

Pre firmy

💡 VEDELI STE?

Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roka 2025. Cieľom Ekocharity je vytvoriť celoštátny vysoko efektívny zber textilu, ktorý by bol vhodným modelom pre samosprávy práve po roku 2025.

Kontajnery na textil

Exteriérové nádoby na zber textilu, ktoré sú k dispozícii obyvateľom 24/7.

Interiérové zberné nádoby

Pre komfortný zber použiteľného textilu v interiéroch budov v správe samosprávy.

Od roku 2025

Zber odpadového textilu

Zber odpadového textilu, ktorý je nepoužiteľný pre akékoľvek opätovné použitie.

Sezónny zber textilu

Sezónny zber sa uskutočnuje zvyčajne dvakrát ročne v spolupráci na miestach a v termínoch určených samosprávou.

🌷

Jarný zber

🌞

Letný zber

🍂

Jesenný zber

Zimný zber

MODERNÝ ODPADOVÝ MANAŽMENT

Sledovanie naplnenosti kontajnerov na diaľku

“Just-in-time” zber odpadu

Doručenie a montáž kontajnerov

Spracovanie odpadu na ďalšie použitie

Zasielanie výkazov o vyzbieraných množstvách

💡

Po každom type zberu vystavujeme samospráve potvrdenia o vytriedených množstvách, čím výrazne pomáhame obci/mestu zvyšovať podiel vyseparovaného odpadu. V prípade, že máte záujem o jednu z foriem spolupráce, neváhajte nás kontaktovať na klienti@ekocharita.sk.

Najefektívnejšie mestá pracujú s nami

Pretože na to majú dobrý dôvod.

Našu misiu zdieľame so všetkými členmi skupiny Ekocharita

Našu misiu zdieľame so všetkými členmi skupiny Ekocharita

Našu misiu zdieľame so všetkými členmi skupiny Ekocharita

Služby pre mestá a obce

Kontajnery na textil, interiérové nádoby, zber odpadového textilu či sezónny zber

Služby pre verejnosť

Zber na školách, zber od jednotlivcov, SWAP akcie či verejné zbierky

Služby pre firmy

Zberové a praktické služby pre malé aj veľké spoločnosti

💡 VEDELI STE?

Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roka 2025. Cieľom Ekocharity je vytvoriť celoštátny vysoko efektívny zber textilu, ktorý by bol vhodným modelom pre samosprávy práve po roku 2025.

Kontajnery na textil

Exteriérové nádoby na zber textilu, ktoré sú k dispozícii obyvateľom 24/7.

Interiérové zberné nádoby

Pre komfortný zber použiteľného textilu v interiéroch budov v správe samosprávy.

Od roku 2025

Zber odpadového textilu

Zber odpadového textilu, ktorý je nepoužiteľný pre akékoľvek opätovné použitie.

Sezónny zber textilu

Sezónny zber sa uskutočnuje zvyčajne dvakrát ročne v spolupráci na miestach a v termínoch určených samosprávou.

🌷

Jarný zber

🌞

Letný zber

🍂

Jesenný zber

Zimný zber

MODERNÝ ODPADOVÝ MANAŽMENT

Sledovanie naplnenosti kontajnerov na diaľku

“Just-in-time” zber odpadu

Doručenie a montáž kontajnerov

Spracovanie odpadu na ďalšie použitie

Zasielanie výkazov o vyzbieraných množstvách

💡

Po každom type zberu vystavujeme samospráve potvrdenia o vytriedených množstvách, čím výrazne pomáhame obci/mestu zvyšovať podiel vyseparovaného odpadu. V prípade, že máte záujem o jednu z foriem spolupráce, neváhajte nás kontaktovať na klienti@ekocharita.sk.

Najefektívnejšie mestá pracujú s nami

Pretože na to majú dobrý dôvod.

Obsluhujeme
1500+ kontajnerov vo 300+ samosprávach na Slovensku

Našim cieľom je vybudovať komplexný systém zberu, triedenia a zhodnotenia textilu a oblečenia na Slovensku a aj za jeho hranicami do roka 2025.

Povedali o nás

Prečítajte si, čo hovoria naši partneri o spolupráci s nami a presvedčte sa, prečo je Ekocharita pre Vás výbornou voľbou.

Galéria

Nahliadnite s nami do sveta služieb spoločnosti Ekocharita a získajte dokonalý prehľad o tom, čo robíme a ako to robíme.

Plne digitalizované sledovanie stavu kontajnerov

Sme jedinou zberovou spoločnosťou oblečenia a textilu v EÚ, ktorá bola schopná prejsť na takýto digitálny spôsob zvozov a tak poskytnúť samosprávam tie najkvalitnejšie služby. 

Vizualizácia umiestnenia kontajnerov na mape

100% prehľad o naplnenosti kontajnerov

Efektívna navigácia vodičov iba k plným kontajnerom

Optimalizácia počtu kontajnerov

Znižovanie vizuálneho smogu v samosprávach

Redukcia odpadu pohodeného v okolí kontajnera

Plne digitalizované sledovanie stavu kontajnerov

Sme jedinou zberovou spoločnosťou oblečenia a textilu v EÚ, ktorá bola schopná prejsť na takýto digitálny spôsob zvozov a tak poskytnúť samosprávam tie najkvalitnejšie služby. 

Vizualizácia umiestnenia kontajnerov na mape

100% prehľad o naplnenosti kontajnerov

Efektívna navigácia vodičov iba k plným kontajnerom

Optimalizácia počtu kontajnerov

Znižovanie vizuálneho smogu v samosprávach

Redukcia odpadu pohodeného v okolí kontajnera

Plne digitalizované sledovanie stavu kontajnerov

Sme jedinou zberovou spoločnosťou oblečenia a textilu v EÚ, ktorá bola schopná prejsť na takýto digitálny spôsob zvozov a tak poskytnúť samosprávam tie najkvalitnejšie služby. 

Vizualizácia umiestnenia kontajnerov na mape

100% prehľad o naplnenosti kontajnerov

Efektívna navigácia vodičov iba k plným kontajnerom

Optimalizácia počtu kontajnerov

Znižovanie vizuálneho smogu v samosprávach

Redukcia odpadu pohodeného v okolí kontajnera

Sme tu s Vami už od roku 2016

V roku 2016, Ekocharita položila prvý zberný kontajner v meste Bratislava na zber použitého šatstva a textilu. Dneska vlastníme a spravujeme viac ako 1500 zberných kontajnerov po celom Slovensku. 

Ekológia a charita

Naše služby chceme poskytovať tak, aby slovenské oblěcenie bolo zozbierané, dotriedené, zúžitkované a tiež darované, primárne na Slovensku.

Nikdy sme na to neboli sami

Naše ciele sa dajú plniť iba vďaka silným partnerstvám a spoluprácam.

Pomohli sme a stále pomáhame

Títo naši partneri sú príkladom nášho záväzku pomáhať a podporovať komunitu.

Pomáhajú nám

Títo partneri nám pravidelne pomáhajú dosiahnuť naše ciele.

O nás

Ekocharita sa venuje zberu, triedeniu a zhodnoteniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu, a je najrýchlejšie rastúcim prevádzkovateľom zbernej siete cca 1500 kontajnerov na území celého Slovenska, pričom ročne vyzbiera približne 4.000 ton použiteľného oblečenia a textilu.

Zakladatelia

Zakladateľmi projektu sú JUDr. Juraj Kunák ml. a Ing. Juraj Kunák st., ktorí si dali za cieľ v roku 2016 vstúpiť ako úplne nový projekt na Slovenský trh zberu použitého šatstva a textílií, na ktorom pôsobili v tom čase iba zahraničné subjekty z Českej republiky, Rakúska alebo Poľska po dlhé roky. Za 8 rokov sa Ekocharite podarilo vybudovať komplexnú celoslovenskú modernú plne digitalizovanú zberovú spoločnosť textilu a oblečenia, ktorá neposkytuje samosprávam a firmám len kontajnerový zber a následné dotriedenie, ale poskytuje aj celý rad iných súvisiacich služieb.

Juraj Kunák ml.

Zakladateľ

Juraj Kunák st.

Spoluzakladateľ

Sme tu s Vami už od roku 2016

V roku 2016, Ekocharita položila prvý zberný kontajner v meste Bratislava na zber použitého šatstva a textilu. Dneska vlastníme a spravujeme viac ako 1500 zberných kontajnerov po celom Slovensku. 

Ekológia a charita

Naše služby chceme poskytovať tak, aby slovenské oblěcenie bolo zozbierané, dotriedené, zúžitkované a tiež darované, primárne na Slovensku.

Nikdy sme na to neboli sami

Naše ciele sa dajú plniť iba vďaka silným partnerstvám a spoluprácam.

Pomohli sme a stále pomáhame

Títo naši partneri sú príkladom nášho záväzku pomáhať a podporovať komunitu.

Pomáhajú nám

Títo partneri nám pravidelne pomáhajú dosiahnuť naše ciele.

O nás

Ekocharita sa venuje zberu, triedeniu a zhodnoteniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu, a je najrýchlejšie rastúcim prevádzkovateľom zbernej siete cca 1500 kontajnerov na území celého Slovenska, pričom ročne vyzbiera približne 4.000 ton použiteľného oblečenia a textilu.

Zakladatelia

Zakladateľmi projektu sú JUDr. Juraj Kunák ml. a Ing. Juraj Kunák st., ktorí si dali za cieľ v roku 2016 vstúpiť ako úplne nový projekt na Slovenský trh zberu použitého šatstva a textílií, na ktorom pôsobili v tom čase iba zahraničné subjekty z Českej republiky, Rakúska alebo Poľska po dlhé roky. Za 8 rokov sa Ekocharite podarilo vybudovať komplexnú celoslovenskú modernú plne digitalizovanú zberovú spoločnosť textilu a oblečenia, ktorá neposkytuje samosprávam a firmám len kontajnerový zber a následné dotriedenie, ale poskytuje aj celý rad iných súvisiacich služieb.

Juraj Kunák ml.

Zakladateľ

Juraj Kunák st.

Spoluzakladateľ

Sme tu s Vami už od roku 2016

V roku 2016, Ekocharita položila prvý zberný kontajner v meste Bratislava na zber použitého šatstva a textilu. Dneska vlastníme a spravujeme viac ako 1500 zberných kontajnerov po celom Slovensku. 

Ekológia a charita

Naše služby chceme poskytovať tak, aby slovenské oblěcenie bolo zozbierané, dotriedené, zúžitkované a tiež darované, primárne na Slovensku.

Nikdy sme na to neboli sami

Naše ciele sa dajú plniť iba vďaka silným partnerstvám a spoluprácam.

Pomohli sme a stále pomáhame

Títo naši partneri sú príkladom nášho záväzku pomáhať a podporovať komunitu.

Pomáhajú nám

Títo partneri nám pravidelne pomáhajú dosiahnuť naše ciele.

O nás

Ekocharita sa venuje zberu, triedeniu a zhodnoteniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu, a je najrýchlejšie rastúcim prevádzkovateľom zbernej siete cca 1500 kontajnerov na území celého Slovenska, pričom ročne vyzbiera približne 4.000 ton použiteľného oblečenia a textilu.

Zakladatelia

Zakladateľmi projektu sú JUDr. Juraj Kunák ml. a Ing. Juraj Kunák st., ktorí si dali za cieľ v roku 2016 vstúpiť ako úplne nový projekt na Slovenský trh zberu použitého šatstva a textílií, na ktorom pôsobili v tom čase iba zahraničné subjekty z Českej republiky, Rakúska alebo Poľska po dlhé roky. Za 8 rokov sa Ekocharite podarilo vybudovať komplexnú celoslovenskú modernú plne digitalizovanú zberovú spoločnosť textilu a oblečenia, ktorá neposkytuje samosprávam a firmám len kontajnerový zber a následné dotriedenie, ale poskytuje aj celý rad iných súvisiacich služieb.

Juraj Kunák ml.

Zakladateľ

Juraj Kunák st.

Spoluzakladateľ

Obsluhujeme 1500+ kontajnerov vo 300+ samosprávach na Slovensku

Našim cieľom je vybudovať komplexný systém zberu, triedenia a zhodnotenia textilu a oblečenia na Slovensku a aj za jeho hranicami do roka 2025.

Obsluhujeme 1500+ kontajnerov vo 300+ samosprávach na Slovensku

Našim cieľom je vybudovať komplexný systém zberu, triedenia a zhodnotenia textilu a oblečenia na Slovensku a aj za jeho hranicami do roka 2025.

Povedali o nás

Prečítajte si, čo hovoria naši partneri o spolupráci s nami a presvedčte sa, prečo je Ekocharita výbornou voľbou pre vaše podnikanie.

 • Martin Basila

  CEO & Co-Founder pre Sensoneo

  “Ekocharita je príbeh silnej vôle a neunávnej práce Juraja a jeho tímu, ktorí pomáhajú Slovensku pri premene textilu na hodnotnú komoditu cirkulárnej ekonomiky. Textilný odpad je globálny problém, na ktorého riešenie kladie čoraz dôraz Europská únia a nastavuje dôležité ciele členským krajinám, ktoré bez spoločností ako je Ekocharita, nebudú mocť dané ciele splniť.”

 • Nikoleta Lörincová

  Projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť pre Kaufland

  “Podpora obehového hospodárstva je pre nás nesmierne dôležitá. Spoločne s Ekocharitou podporujeme recykláciu a ďalšie zhodnotenie použitého textilu a našim zákazníkom dávame možnosť, aby tak urobili aj oni. Teší nás, že našu spoluprácu sprevádza profesionálny prístup, flexibilita a promptná komunikácia.”

 • Zuzana Čachová

  Špecialista pre životné prostredie pre mesto Trenčín

  “So spoločnosťou Ekocharita mesto Trenčín spolupracuje už od r. 2018 a spoluprácu hodnotíme ako absolútne bezproblémovú. Kontajnery na textil v našom meste sú pravidelne vyvážané, a to zrejme aj vďaka senzorom naplnenosti, ktoré spoločnosť do kontajnerov umiestnila. Aj to svedčí o tom, že spoločnosť sleduje trendy a snaží sa využívať dostupné smart riešenia pre optimalizáciu vývozov, čím zabraňuje ich prepĺňaniu alebo neefektívnemu vyvážaniu.”

 • Michal Sebíň

  Riaditeľ pre NATUR-PACK a.s.

  “S Jurajom sa poznáme už pár rokov a viem, že do podnikania dáva srdce. Aj preto sa mu podarilo rozbehnúť moderný a funkčný systém zberu textilu, ktorý pozitívne hodnotím aj ako spotrebiteľ. Ako odborník som rád, že dokáže odkloniť tony textilu zo skládok odpadov.”

 • Alena Magyarics

  Manažérka projektu Recyklohry

  "Cieľom projektu Recyklohry je vzdelávať deti a cez ne aj rodičov o triedení odpadu a ochrane životného prostredia. Radi v projekte prinášame školám nové temy a preto sme veľmi vďačný za príležitosť spolupracovať s Ekocharitou a priniesť tému recyklácie a zberu textilu 1300 školám po celom Slovensku. Spolupráca s Ekocharitou je veľmi podnetná a profesionálna, preto verím, že sa nám podarí spolupracovať aj na ďalších projektoch a spolu sa tak pričiniť o výchovu environmentálne uvedomelej mladej generácie."

Povedali o nás

Prečítajte si, čo hovoria naši partneri o spolupráci s nami a presvedčte sa, prečo je Ekocharita pre Vás výbornou voľbou.

 • Martin Basila

  CEO & Co-Founder pre Sensoneo

  “Ekocharita je príbeh silnej vôle a neunávnej práce Juraja a jeho tímu, ktorí pomáhajú Slovensku pri premene textilu na hodnotnú komoditu cirkulárnej ekonomiky. Textilný odpad je globálny problém, na ktorého riešenie kladie čoraz dôraz Europská únia a nastavuje dôležité ciele členským krajinám, ktoré bez spoločností ako je Ekocharita, nebudú mocť dané ciele splniť.”

 • Nikoleta Lörincová

  Projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť pre Kaufland

  “Podpora obehového hospodárstva je pre nás nesmierne dôležitá. Spoločne s Ekocharitou podporujeme recykláciu a ďalšie zhodnotenie použitého textilu a našim zákazníkom dávame možnosť, aby tak urobili aj oni. Teší nás, že našu spoluprácu sprevádza profesionálny prístup, flexibilita a promptná komunikácia.”

 • Zuzana Čachová

  Špecialista pre životné prostredie pre mesto Trenčín

  “So spoločnosťou Ekocharita mesto Trenčín spolupracuje už od r. 2018 a spoluprácu hodnotíme ako absolútne bezproblémovú. Kontajnery na textil v našom meste sú pravidelne vyvážané, a to zrejme aj vďaka senzorom naplnenosti, ktoré spoločnosť do kontajnerov umiestnila. Aj to svedčí o tom, že spoločnosť sleduje trendy a snaží sa využívať dostupné smart riešenia pre optimalizáciu vývozov, čím zabraňuje ich prepĺňaniu alebo neefektívnemu vyvážaniu.”

 • Michal Sebíň

  Riaditeľ pre NATUR-PACK a.s.

  “S Jurajom sa poznáme už pár rokov a viem, že do podnikania dáva srdce. Aj preto sa mu podarilo rozbehnúť moderný a funkčný systém zberu textilu, ktorý pozitívne hodnotím aj ako spotrebiteľ. Ako odborník som rád, že dokáže odkloniť tony textilu zo skládok odpadov.”

 • Alena Magyarics

  Manažérka projektu Recyklohry

  "Cieľom projektu Recyklohry je vzdelávať deti a cez ne aj rodičov o triedení odpadu a ochrane životného prostredia. Radi v projekte prinášame školám nové temy a preto sme veľmi vďačný za príležitosť spolupracovať s Ekocharitou a priniesť tému recyklácie a zberu textilu 1300 školám po celom Slovensku. Spolupráca s Ekocharitou je veľmi podnetná a profesionálna, preto verím, že sa nám podarí spolupracovať aj na ďalších projektoch a spolu sa tak pričiniť o výchovu environmentálne uvedomelej mladej generácie."

Galéria

Nahliadnite s nami do sveta služieb spoločnosti Ekocharita a získajte dokonalý prehľad o tom, čo robíme a ako to robíme.

Galéria

Nahliadnite s nami do sveta služieb spoločnosti Ekocharita a získajte dokonalý prehľad o tom, čo robíme a ako to robíme.

Ozvite sa nám

V prípade akýchkoľvek otázok, či návrhom na spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje

PRE KLIENTOV

Dispečing a objednávanie zvozu textilu

Evidencia a hlásenia

Zbery na školách

Obchodné oddelenie

Ozvite sa nám

V prípade akýchkoľvek otázok, či návrhom na spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje

PRE KLIENTOV

Dispečing a objednávanie zvozu textilu

Evidencia a hlásenia

Zbery na školách

Obchodné oddelenie

Ozvite sa nám

V prípade akýchkoľvek otázok, či návrhom na spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje

PRE KLIENTOV

Dispečing a objednávanie zvozu textilu

Evidencia a hlásenia

Zbery na školách

Obchodné oddelenie

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené