Spätné zbery na predajniach

Spätné zbery na predajniach

Spätné zbery na predajniach

Ekocharita v spolupráci s najväčšími a najvýznamnejšími výrobcami a dovozcami textilu/šatstva a obuvi spúšťajú v roku 2024 spätný zber znovu použiteľného oblečenie (re-use),na jednotlivých predajniach.  Oblečenie a obuv, ktorý návštevníci Vaších predajní už nenosia, nemusí skončiť v koši, na skládkach alebo v spaľovni. Stále môže byť znova použité alebo recyklované. Preto spoločnosť Ekocharita predstavuje nový spôsob zberu a spolupráce s veľkopredajcami a ich jednotlivými predajňami. Ide o formu zberu, pri ktorom Vaši zákazníci oblečenie, domáci textil, obuv alebo doplnky prinesú priamo k Vám na predajňu a spoločnosť Ekocharita zabezpečuje následnú recykláciu a zhodnotenie.


Okrem enviromentálneho cítenia a zodpovednosti výrobcov za už umiestnený textil a šatstvo na trh je hlavným dôvodom spustenia spätného zberu na predajniach aj pripravovaná novela zákona o odpadoch od 1.1.2025. Z doteraz dostupných informácii od MŽP, EÚ a asociácie SATEX je zrejmé, že dôjde k rozšíreniu pôsobenia zákona o odpadoch na nový vyhradený prúd odpadu, formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov, pre textil, šatstvo a obuv. Z uvedeného vyplýva, že výrobcovia budú musieť znášať zodpovednosť za textil uvedený na trh SR a jednou z mnohých povinností bude zriadenie spätného zberu/odberu znovu použiteľného textilu, šatstva a obuvi na predajných plochách pre konečného spotrebiteľa. 

Spolupráce

LPP Slovakia, s.r.o.

Ako to funguje?

Zákazníci módnych značiek (RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO, SINSAY) na jednotlivé predajne prinesú používané oblečenie, obuv a doplnky a odovzdajú ich zamestnancom pri pokladniach alebo priamo vložia do zberných boxov, ak sa nachádzajú na predajni.

Čo sa s oblečením deje ďalej?

Oblečenie, ktoré návštevníci odovzdajú v jednotlivých predajniach následne zozbierame a pretriedime.  Oblečenie vhodné na ďalšie použitie je  predané alebo darované. Zvyšné oblečenie smeruje na upcykláciu alebo recykláciu – vyrábajú sa z neho nové predmety a materiály. 

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené