Sezónny zber textilu

Sezónny zber textilu

Sezónny zber textilu

🌷

Jarný zber

🌞

Letný zber

🍂

Jesenný zber

Zimný zber

Sezónny zber použiteľného textilu prebieha po dohode s EKOCHARITOU v termíne určenom samosprávou. Miesto/lokalitu sezónneho zberu si určí samospráva. Je možné vyhlásiť v rámci výzvy aj viac ako jedno zberné miesto. Samospráva si určí aj dobu trvania tohto zberu. Termín vyhlásenia sezónneho zberu a jeho posledný deň je potrebné vopred dohodnúť so zástupcom spoločnosti EKOCHARITA. Pre čo najefektívnejší zber odporúčame sezónny zber vyhlasovať dvakrát ročne (jar a jeseň).


Občania na základe výzvy samosprávy a za pomoci propagačných materiálov, ktoré dodá Ekocharita, nosia v určitý dátum a čas použiteľný textil a iné doplnkové výrobky na vopred určené miesto. Tento tovar preberá samosprávou poverený pracovník a ukladá v 120l vreciach na suché miesto. Následne spoločnosť EKOCHARITA zabezpečí odvoz vyzbieraného textilu v deň ukončenia sezónneho zberu a to vo vopred dohodnutom termíne.

V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené