Kontajnery na textil

Kontajnery na textil

Kontajnery na textil

Kontajner na textil je exteriérová nádoba, ktorá slúži obyvateľom danej samosprávy 24 hodín denne. Je to náš momentálne najčastejší spôsob zberu použiteľného textilu. Nádoba je umiestnená pri už využívaných stojiskách iných kontajnerov na triedený odpad, alebo v blízkosti zberných dvorov. Našou snahou je umiestniť kontajner tak, aby zber použiteľného textilu bol pre občanov čo najjednoduchší. Každý kontajner má senzor na sledovanie naplnenosti a preto sa nám nestáva, že sú naše kontajnery preplnené a v okolí tým pádom nevzniká textilný odpad. Vďaka senzorom dokážeme efektívne vyprázdňovať len plné kontajnery. Spolu máme na území Slovenska cez 1500 kontajnerov vo viac ako 300 samosprávach.

Obrázky kontajnerov na textil

V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené