Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnestvá v v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

O financovaní projektu

Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

O financovaní projektu

Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

Názov projektu

Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

Sektor

Školské vzdelávanie

Číslo projektu

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Trvanie projektu

01.09.2023 – 31.12.2024

Národná agentúra organizácie žiadateľa

SK01 - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Paušálna suma projektu

400 000,00 €

Internetová stránka

Cieľ projektu

Realizácia hlavných cieľov projektu je prostredníctvom mediálnych výstupov, t. j. krátkeho filmu v trvaní jednej vyučovacej hodiny budovať a zlepšovať vedomosti, vytvorením online prostredia EDUwaste online zlepšiť svoj postoj k zelenému vzdelávaniu prezeraním oblečenia a textilu v odpadovom hospodárstve ako konkrétny vplyv na životné prostredie. Zelená výchova na podporu boja proti klimatickým zmenám v celosvetovom meradle.

Zapojené organizácie

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

Obec Lukáčovce

Slovenská republika, OID E10314286, partnerská organizácia

Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Slovenská republika, OID E10328745, partnerská organizácia

Eurotex Ltd Nezisková

Bulharská republika, OID E10331220, partnerská organizácia

POTEX s.r.o.

Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené